ADRES

Meijhorst 1003 F
6537EE Nijmegen

TELEFOON

024-3770191

Vergoeding

Vergoeding vanuit de basisverzekering: oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst “chronische aandoeningen” staat.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste negen behandelingen oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst “chronische aandoeningen”), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt de oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de de lijst “chronische aandoeningen “ voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling) worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet betaald heeft voor andere zorg).

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering: bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een aandoening die niet op de lijst “chronische aandoeningen” staat dan wordt de oefentherapie vergoed uit de aanvullende verzekering (mits u deze heeft). Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van het door u gekozen pakket.